Wachtlijst gaat sluiten per 15 januari a.s.

De inschrijving voor de wachtlijst zal per 15 januari a.s. sluiten. Je hebt dus nu nog heel even de kans om in te schrijven, maar er zijn uiteraard nu wel al veel gegadigden voor je. Dagleden maken daardoor meer kans dan Volledige leden. Je kunt ook beide opties aankruisen. Tegen eind januari en uiterlijk twee weken voor aanvang van het tennisseizoen half maart krijg je bericht over plaatsing op de ledenlijst.

De link naar de wachtlijst: http://reserveren.tennisrivierenbuurt.nl/form/TVR/Wachtlijst_TVR_2018

(c) TVR Amsterdam