Statuten TVR

De statuten liggen ter inzage in het clubhuis van TVR.

(c) TVR Amsterdam