Monthly Archives: maart 2018

AGENDA ALV 29 MAART 2018

Leden van Tennis Vereniging Rivierenbuurt 
 

Betreft: Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering TVR 
 
Amsterdam, 29 maart 2018
 
 
Best TVR-lid,
 
Het bestuur nodigt je hierbij van harte uit om de
7e  Algemene Ledenvergadering bij te wonen van TVR.
De avond wordt afgesloten met een bierproeverij.
 
De vergadering zal worden gehouden op donderdag 29 maart 2017 om
20.00 uur in het clubhuis aan het Winterdijkplein
te Amsterdam.
 
De agenda:
 
1.     Opening van de vergadering.
2.     Mededelingen, vaststellen agenda en ingekomen stukken.
3.     Vaststellen verslag van de algemene ledenvergadering van
30-03- 2017.
4.     Jaarverslag van het bestuur: lopende zaken.
5.     Jaarrekening 2017; verslag kascommissie; decharge bestuur. 
7.     Samenstelling bestuur: oproep nieuwe penningmeester en benoeming leden
        kascommissie. 
8.     Begroting 2018.
9.     Rondvraag. 
10.   Sluiting van de vergadering. 
  
 
Je aanwezigheid op de vergadering wordt zeer op prijs gesteld. Indien je verhinderd bent, kun je een ander lid een volmacht te geven namens jou op
te treden, zie het formulier onderaan dit bericht. 
 
De statuten van de vereniging, de jaarrekening 2017 en de begroting 2018
liggen vanaf 29 maart 19.00 uur ter inzage in het clubhuis, evenals het verslag
van de ALV van 30 maart 2017.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur Tennis Vereniging Rivierenbuurt 
 
 
 
  Tot 29 maart a.s.! 

Ondertussen op facebook

Seizoensopening verschoven naar 23 maart!

Beste tennissers,

De Russische Beer is dan wel verdreven, maar hij is kennelijk zijn staartje vergeten, want dit weekend gaat het OPNIEUW flink vriezen met temperaturen van -4 en -5 en maandag zelfs -6. Dat betekent dat er komende week echt nog niet gespeeld MAG worden op onze tennisbanen. Want dat is zowel funest voor de baan als slecht voor de benen.

Het bestuur heeft daarom besloten om de seizoensopening met een week te verschuiven in de hoop dat met de 21e maart ook echt de lente zijn intrede gaat doen.

Zondag aanstaande overdag is de club wel geopend voor de gezelligheid, maar een lekker partijtje ballen moet helaas dus nog even wachten.

Graag zien we iedereen vanaf de 23e maart weer fijn op de club en vergeet niet de 29e maart de Algemene Ledenvergadering bij te wonen. In een aparte mail krijgt iedereen nog de agenda daarvoor.

NB: Er wordt op dit moment nog even druk gesleuteld aan updates van het online reserveringssysteem, dus die is even uit de lucht om het bij de opening uiteraard weer helemaal fris en ververst te hebben.

De vriendelijkste groeten,

Bestuur TVR

(c) TVR Amsterdam